TAIDEKARUSELLI

Tervetuloa Taidekaruselliin!

Taidekaruselli toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelman sisältönä kaikille Kangasalan esikouluryhmille lukuvuoden 2023–2024 aikana. Taidekarusellin opettajat tulevat taiteen perusopetuksen oppilaitoksista; Kuvataide- ja käsityökoulu Emilistä, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsästä, Pirkanmaan musiikkiopistosta (musiikki), Sorin Sirkuksesta, Suomen Teatteriopistolta ja Tampereen konservatoriolta (tanssi).

Tavoitteena on tarjota esikoululaisille kokemuksellista ja osallistavaa opetusta, jossa eri taiteet yhdistyvät. Lapsi voi saada monipuolisen kuvan taiteista sekä löytää vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Hän voi saada mieleenpainuvia taidekokemuksia, jotka vahvistavat positiivista taidesuhdetta.

Taidekarusellin esittävien taiteiden (sirkus/tanssi tai musiikki/teatteri) pajoissa tutustutaan ensin muutamien eläinten vahvuuksiin. Mukana seikkailee esim. karhu, jonka vahvuutena on rohkeus sekä korppi, joka tykkää ratkaista ongelmia. Viimeisessä taidepajassa (kuvataide tai käsityö) lapset voivat valita eläinhahmon, jonka kokevat omaksensa. Hahmot valmistetaan käsityöpajoissa huovuttamalla ja kuvataidepajoissa savityönä, ellei toisin ole esikoulun kanssa sovittu.

TAIDEKARUSELLIEN AIKATAULUT
Listalta näette, mitkä taiteet vierailevat esikoulussanne.

PALAUTEKYSELY (linkki)
Toivomme palautetta esikoulun henkilökunnalta Taidekarusellin jälkeen. Mikäli annatte suostumuksenne, palautekyselystä kertynyttä aineistoa voidaan käyttää anonyymisti opinnäytetyössä ja toimintamallin kehittämisessä.

 

AIKATAULUSUUNNITELMA

Elokuu
Yhteistyöpalaveri kaupungin kulttuurikoordinaattorin ja vapaa-aikapalveluiden johtajan kanssa.
Rahoituksen varmistuminen.

Syyskuu
Selvitetään, ketkä TPO-opettajista osallistuu työryhmään.
Kysely esikoulun opettajille, missä selvitetään toiveet ja tavoitteet toiminnalle.

Lokakuu
TPO-opettajien suunnittelupalaveri, jossa räätälöidään Taidekarusellille sisältö.

Marras-joulukuu
Taidekarusellien aikataulutuksen laatiminen.
Lupahakemus kaupungille.

Tammikuu
Esikoulun opettajien tiedotus.
Vanhempien tiedotus ja lupakyselyt.
Ensimmäiset Taidekarusellit käynnistyvät.

Kevät 2024
Lasten osallistuminen yhteiskehittämiseen (Ilojen aurinko, Harmitusten haamu ja Toiveiden puu -menetelmä).
Esikoulun opettajien palautekyselyt.
A
ineiston analysointi.
Haastattelun tulosten raportointi tilaajalle.