TAIDEKARUSELLI

Tervetuloa Taidekaruselliin!

Taidekaruselli toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelman sisältönä kaikille Kangasalan esikouluryhmille lukuvuoden 2023–2024 aikana. Taidekarusellin opettajat tulevat taiteen perusopetuksen oppilaitoksista; Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsästä, Pirkanmaan musiikkiopistosta (musiikki), Sorin Sirkuksesta, Suomen Teatteriopistolta ja Tampereen konservatoriolta (tanssi).

Tavoitteena on tarjota esikoululaisille kokemuksellista ja osallistavaa opetusta, jossa eri taiteet yhdistyvät. Lapsi voi saada monipuolisen kuvan taiteista sekä löytää vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Hän voi saada mieleenpainuvia taidekokemuksia, jotka vahvistavat positiivista taidesuhdetta.

 

AIKATAULUSUUNNITELMA

Elokuu
Yhteistyöpalaveri kaupungin kulttuurikoordinaattorin ja vapaa-aikapalveluiden johtajan kanssa.
Rahoituksen varmistuminen.

Syyskuu
Selvitetään, ketkä TPO-opettajista osallistuu työryhmään.
Kysely esikoulun opettajille, missä selvitetään toiveet ja tavoitteet toiminnalle.

Lokakuu
TPO-opettajien suunnittelupalaveri, jossa räätälöidään Taidekarusellille sisältö.

Marraskuu
Taidekarusellien aikataulutuksen laatiminen.
Lupahakemus kaupungille.

Joulukuu
Vanhempien tiedotus ja lupakyselyt.
Mahdolliset vierailut lasten parlamenteissä.

Kevät 2024
Taidekarusellit käynnistyvät.
Lasten haastattelut, aineiston analysointi.
Haastattelun tulosten raportointi tilaajalle.

 

PALAUTEKYSELY (päivitetään tänne tammikuun aikana)