Suzuki-menetelmä

Tri Suzukin idea

Suzuki-menetelmän kehitti japanilainen viulisti ja mestariopettaja Tri Shinichi Suzuki. Suzukin filosofiana on, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan samalla tavalla kuin hän oppii puhumaan äidinkieltään. Lapsi oppii puhumaan, kun hän omassa ympäristössään kuuntelee toisten puhetta, alkaa matkia äänteitä ja toistaa äänteitä ja sanoja yhä uudelleen ja uudelleen. Puhumaan opetteleva lapsi saa myös paljon kannustusta ja ohjausta ympäristöltään. Samoin Suzuki-menetelmä voi kehittää lapsen musikaalisia kykyjä, kun vanhemmat luovat lapselleen musikaalisen ympäristön tämän ”äidinkielimenetelmän” avulla ja kannustavat lasta musiikin kuunteluun ja harjoitteluun.

 

Kuunteluun keskittyminen

Lapsille annetaan mahdollisuus opiskelun aloittamiseen hyvin nuorena, silloin kun heidän oppimiskykynsä on luontaisesti voimakasta. Lapset oppivat soittamaan ennen kuin he osaavat lukea nuotteja. Tällöin he voivat keskittyä oman soiton kuuntelemiseen, soittoasentoon ja samalla heidän musiikillinen korvansa kehittyy. Kyky todella kuulla ja kuunnella on erittäin arvokas. Lapset oppivat lukemaan nuotteja opintojen edetessä.

 

Yhteissoitto

Yhteissoitto kuuluu suzuki-opintoihin heti alusta lähtien. Viikoittaisen soitonopetuksen lisäksi osallistutaan ryhmätunneille. Ryhmätunnilla lapsi pääsee harjoittamaan yhdessä soittamisen taitojaan. Lisäksi hän oppii sosiaalisia taitoja, ryhmässä työskentelyn taitoja ja saa yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

 

Kasvatus soiton ohessa

Suzuki-menetelmä on muutakin kuin soiton opiskelua. Soittamisen ilon ohella opitaan esiintymisvarmuutta, toisten kunnioittamista, keskittymistä kuuntelemaan ja erilaisuuden ymmärtämistä. Esiintymiskokemusta oppilaat saavat esiintyessään erilaisissa tilaisuuksissa lukuvuoden aikana. Täten myös konserttikäyttäytyminen tulee tutuksi.

Lisätietoja:

www.europeansuzuki.org
www.suomensuzukiyhdistys.net