Piano Suzuki-opetuksessa

Pianonsoiton voi alkaa Suzuki-opetuksessa jo 3–4-vuotiaana. Alussa tutustutaan soitonopiskelun perusasioihin: keskittymistä tuntitilanteeseen, musiikin ja ohjeiden kuuntelua, perussykettä, sormien motorista soittovalmiutta, melodian hahmottamista, rytmin toistoa sekä kotiharjoittelua.  Musiikin kuunteleminen kotona on tärkeää oppimisen kannalta.

Pianonsoiton perustekniikkaa aletaan harjoitella jo ensimmäisistä tunneista lähtien, ja edetään lapsen valmiuden mukaisesti. Harjoitukset pyritään tekemään hauskasti ja lapsen maailmaan sopivasti toistamalla mallin mukaan. Pianistit tarvitsevat molempien käsien koordinaatiota, ja niitä rakennetaan ensin yksi käsi kerrallaan. Keskittymiskyvyn ja valmiuksien kasvaessa tekniikkaa, melodioita ja harmonioita vaikeutetaan. Isompien aloittajien kanssa samat perusasiat käydään läpi, ja edetään soittajan taitojen mukaan.

Kotona pieni lapsi tarvitsee aikuisen apua harjoittelussa. Lapsi ei välttämättä koe harjoittelua joka päivä hauskaksi, eikä muista sellaista asiaa leikin tiimellyksessä. Aikuisen tehtävä on muistaa harjoittelu, ja yrittää etsiä sille sopiva kohta päivästä. Alussa kotiharjoittelun ei tarvitse olla kuin ihan lyhyt hetki – rutiini on tärkeämpi kuin harjoittelun mitta. Jos harjoitteluun tottuu päivittäisenä, luonnollisena asiana, se on lapselle osa päivän toimintaa.

Kannustamme oppilaitamme hankkimaan akustisen pianon tai flyygelin, mutta digitaalisella pianollakin voi aloittaa. Akustisessa soittimessa ääni ja kosketus on hieman erilainen, ja lisäksi soittimen resonanssi tuntuu sormissa.

Opettajat

Niina Haapanen

piano
Tampereen toimipiste

Maria Heinonen

piano
Tampereen ja Ylöjärven toimipisteet

Tiina Matkala

piano
Tampereen ja Ylöjärven toimipisteet

Päivi Paananen

piano, säestys
Tampereen, Kangasalan ja Ylöjärven toimipisteet