Laulusuzuki

 

Laulusuzukin tavoitteena on luoda rakkaus musiikkiin laulun kautta. Lauluääni on jokaisen sisälle rakennettu soitin, joten sen harjoittaminen on erilaista kuin muiden soittimien kohdalla. Lauluinstrumenttia rakennetaan erilaisten laulutaidollisten harjoitusten avulla, jotka tukevat lapsen luonnollista lauluääntä. Näitä ovat mm. erilaiset rentous-, hengitys-, ryhti-, koordinaatio-, ja artikulaatioharjoitukset. Harjoitusten avulla rentoutetaan kehoa ja herkistetään ja aktivoidaan lihaksistoa toimimaan tarpeen mukaan.

Laulusuzukiin kuuluu vahvasti myös kansainvälisyyskasvatus. Opitaan ymmärtämään muiden maiden kulttuureja mm. laulamalla eri maiden kansanlauluja ja uusiin kieliin tutustutaan laulujen välityksellä.

 

Laulusuzukin opetus etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen. Jo odotusaikana sikiö aistii ja kuulee ääniä ja musiikkia, äidin sydämen sykettä ja äidin liikkeiden rytmiä. Vanhempien äänet tulevat tutuiksi jo ennen syntymää. Nuorimmat laulusuzukioppilaat ovat 2 kk ikäisiä ja yksityistunnit voi aloittaa lapsen tarpeen mukaan n. 3 vuoden iässä.

Laulutaidon harjaannuttamiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen lauluäänen tukeminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen ja kielellisten taitojen kehittäminen. Oppiminen tapahtuu kuuntelemisen, mielikuvien, kokemusten ja positiivisten tunteiden kautta. Tunneilla leikitään, lorutellaan, kuunnellaan, tehdään harjoituksia ja lauletaan.

Opettaja

Leea Lahtela

Tampereen opetuspiste

Lue myös:

Suzuki-opetus