Rummut ja muut lyömäsoittimet

Lyömäsoitinopetusta annetaan sekä klassisessa että rytmimusiikissa. Alkeisopetuksessa ei ole eroa musiikinlajien välillä. Alussa keskitytään perusasioihin, kuten kapulaote, käsien liikeradat, eri rytmeihin sopivat käsijärjestykset ja soittoasento.

Oppikirjoina käytetään mm. Risto Skrikbergin ”Harjoitellen rumpaliksi”, ”40 Rudimenttia” ja ”Rudimentaalisen rummunsoiton neljä peruslyöntiä”. Myös Dave Vosen ”The Reading Drummer” on erittäin käyttökelpoinen sekä vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille.

Opiskelun alkaessa oppivälineinä ovat paksuhkot rumpukapulat (malli 5B tai paksumpi), oppikirja(t), metronomi sekä soittoalusta, joka voi olla pikkurumpu, kuminen harjoitusalusta tai vastaava. Koska alkeisopetus painottuu käsien motoriikkaan, ei rumpusettiä tarvitse heti alussa hankkia.

Opiskelun edetessä klassispainotteisissa opinnoissa tulevat mukaan melodiset lyömäsoittimet, kuten ksylofoni ja patarummut, mutta myös rumpusetin soittaminen. Rytmimusiikkiopinnoissa taas painotetaan rumpusetin soittoa. Lyömäsoitinopiskelussa korostetaan yhteissoiton merkitystä.

Oppilaan soittoa tunnilla äänitetään tai videoidaan tarpeen mukaan. Myös muita opiskelumenetelmiä, kuten lyömäsoitinyhtyeenä ja levyjen kanssa soittamista käytetään oppitunneilla.

 

Linkkejä:

Lyömäsoittimet

Rumpusetti

 

Lue myös:

Opintojen sisältö

Hakuohjeet

Opettajat

Timo Hakala

rummut, lyömäsoittimet
Tampereen toimipiste

Tomi Hyttinen

rummut, lyömäsoittimet, bändiohjaus
Hämeenkyrön ja Ylöjärven toimipisteet

Ari Isotalo

rummut, lyömäsoittimet
Tampereen toimipiste

Näin soivat rummut ja muut lyömäsoittimet