Oppilaspaikkavaihtoehdot

Päivitetty 5.4.2023

1. Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän oppilailla opiskelu sisältää viikoittain

  • soitto- tai laulutunnin
  • orkesterin tai muun ryhmäsoiton
  • 9–11-v. alkaen myös soittamista tukevan musiikin hahmotuksen tunnin
  • säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Lisätietoa opinnoista on sivulla www.pmo.fi/info/opintojen-sisalto.

Tiedot lukukausimaksuista ja maksujärjestelyistä on sivulla www.pmo.fi/info/maksut.

Musiikkiopisto saa laajan oppimäärän opetukseen valtion tukea. Lisäksi oppilaan kotikunta (Tampere, Kangasala, Ylöjärvi, Hämeenkyrö) tukee jokaista oppilaspaikkaa. Jos kotikunta on jokin muu, tulee oppilaan itse maksaa lukukausimaksujen lisäksi oppilaspaikkamaksu.

2. Yleinen oppimäärä

Opiskelu sisältää viikoittain

  • soitto- tai laulutunnin
  • valinnaisena orkesterin tai muun ryhmäsoiton
  • valinnaisena 9–11-v. alkaen musiikin hahmotuksen tunnin
  • säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Lisätietoa opinnoista on sivulla www.pmo.fi/info/opintojen-sisalto.

Lukukausimaksu määräytyy soittotunnin pituuden mukaan. Lisätietoa maksuista ja maksujärjestelyistä on sivulla www.pmo.fi/info/maksut.

Yleisen oppimäärän opetukseen musiikkiopisto ei saa valtion eikä kuntien tukea. Tämän vuoksi lukukausimaksut ovat korkeammat kuin laajassa oppimäärässä. Oppilaan kotikunta ei vaikuta maksuihin.

3. Valmennusopetus

Valmennusopinnot on tarkoitettu opintojen alkuun. Valmennusopintoihin on mahdollista osallistua maksimissaan kahden lukuvuoden ajan, jonka jälkeen oppilas siirtyy laajaan tai yleiseen oppimäärään opettajan suosituksen mukaan. Alle kouluikäisille valmennusjakso voi olla pidempikin.

Tietoa lukukausimaksuista ja maksujärjestelyistä on sivulla www.pmo.fi/info/maksut.

Lisätietoa opinnoista on sivulla www.pmo.fi/info/opintojen-sisalto.