Opettajat

Johanna Kaivo-oja

varhaisiän musiikkikasvatus
Kangasalan ja Tampereen opetuspisteet

Lea Leinonen-Szemenyei

fagotti, varhaisiän musiikkikasvatus
Tampereen toimipiste

Lotte Nyberg

trumpetti, trumpettimuskari
Tampereen opetuspiste

Jonna Roppo

varhaisiän musiikkikasvatus
Hämeenkyrön ja Ylöjärven opetuspisteet

Sari Ullvén

nokkahuilu, varhaisiän musiikkikasvatus
Tampereen ja Pirkkalan opetuspisteet

Pauliina Kupiainen

Bändikaruselli-ryhmät
Tampereen toimipiste