Musaryhmät 7–9-vuotiaille

Musaryhmien opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus musiikkiin ja edistää lapsen musiikillista kehittymistä. Toiminnalla tuetaan lapsen persoonallisuuden tasapainoista kasvua ja luontaista musikaalisuutta hyväksyvässä ja positiivisessa ilmapiirissä. Toiminnan keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys ja vuorovaikutus toisten kanssa.