Klassinen laulu

Meillä jokaisella on oma ääni, ainutlaatuinen ja yksilöllinen instrumentti, persoonallisuutemme ilmaisuväline.

Lauluopinnoissa lähdemme tutkimusmatkalle äänemme mahdollisuuksiin. Äänen luonnollisen ja esteettömän virtaavuuden lisääntyessä sointi syvenee, vivahteikkuus elävöityy ja oma laulajaprofiili selkeytyy. Äänestämme löytyy usein ulottuvuuksia, joita emme ole osanneet odottaakaan. Tavoitteena on valmius ilmaista musiikkia ja tekstiä oman persoonallisuuden kautta äänen väsymättä ja rasittumatta.

Laulaminen antaa mahdollisuuden solmia omakohtaisen, elämyksellisen suhteen eri aika- ja tyylikausien musiikkiin ja runouteen. Tehtävien monipuolisuus virkistää sekä ääni-instrumenttia että mieltä. Painotukset ohjelmiston valinnassa tapahtuvat oppilaan persoonallisuuden, mieltymysten ja äänen ominaislaadun mukaan.

Klassisen laulun opinnot voi aloittaa eri ikäisenä nuorista aikuisiin. Asteittain etenevä tavoitteellinen opiskelu antaa oppilaan niin halutessa valmiudet suunnata musiikin ammattiopintoihin.

Opintoihin kuuluu myös yhteismusisointia. Opimme toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa oma-aloitteisena, samalla toiset huomioon ottavana kokijana ja tekijänä.

Jokaiselle aktiiviselle harrastajalle lauluopinnoista on hyötyä äänen kestävyyden ja selkeyden kannalta myös puheessa.

Opettajat

Leea Lahtela

laulusuzuki, laulu (klassinen) ja varhaisiän musiikkikasvatus
Tampereen ja Kangasalan opetuspisteet

Antti Nissilä

laulu (klassinen ja pop/jazz), sävellys ja orkesterinjohto
Hämeenkyrön ja Ylöjärven toimipisteet