Koulutuspäivä 30.1.2024

Sivu päivitetty 13.9.2023 klo 21.10

MITEN TOIMIN TUNNILLA TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN KANSSA?

Pirkanmaalaisten musiikkioppilaitosten opettajien koulutuspäivä
ti 30.1.2024 klo 10–16 Tampereella

Paikka: Tampereen konservatorio ja Pirkanmaan musiikkiopisto

Oppilaitokset: Merikanto-opisto, Pirkanmaan musiikkiopisto, Pirkan opisto, Sastamalan musiikkiopisto, Tampereen konservatorio, Valkeakosken musiikki- ja tanssiopisto ja Ylä-Satakunnan musiikkiopisto

Osallistujat: oppilaitosten musiikin- ja tanssinopettajat

Koulutuspäivän teema:
Millaisia oppimisen haasteita ja erityispiirteitä opettaja voi kohdata opetustyössään? Entä miten olla ja toimia niiden äärellä? Koulutuspäivässä tutustutaan tyypillisimpiin oppilailla havaittaviin oppimisen haasteisiin tapausesimerkkien kautta. Pohditaan myös opettajan tapoja olla, kohdata ja tukea erilaista tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja oppimistilanteita.

 • Tunnistanko tuen tarpeen?
  Milloin on kyse oppimisen haasteista ja milloin normaalista oppimisen vaihtelusta?
 • Miten suhtaudun tukea tarvitsevaan oppilaaseen?
  Millainen opettaja olen tukea tarvitsevan oppilaan kanssa?
 • Oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin vastaaminen
  Epätavallisessa käyttäytymisessä on kyse tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeuksista. Mitä opettaja voi tehdä?

Tavoite:
Koulutuspäivä tarjoaa opettajille tietoa oppimisen, tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen haasteista ja tapausesimerkkien avulla käsitellään keinoja vastata niihin. Koulutuksen aiheena on myös suhtautuminen erilaisiin oppijoihin opettajuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.

Toteutustapa:
Yhteinen alustus, jonka jälkeen jakaantuminen ryhmiin pajatyöskentelyä varten. Pajoissa aiheen syventäminen tapausesimerkkien käsittelyn avulla.

Kouluttajat:

 • Päivi Jordan-Kilkki, MuM, musiikkiterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja
 • Emmi Hurmeranta, MuM, musiikkiterapeutti, KM pääaineena erityispedagogiikka, laaja-alainen erityisopettaja, psykologian aineenopettaja
 • Annukka Kettunen, KM, erityisopettaja

Ilmoittautuminen viimeistään pe 13.10.2023 lomakkeella https://bit.ly/koulutus300124.
Jälki-ilmoittautumismahdollisuutta voi tiedustella PMO:n apulaisrehtori Timo Saariselta, timo.saarinen@pmo.fi.

Tapausesimerkkejä opettajan arjesta
Jos sinulla on oppilaita, joiden kanssa toimimiseen tarvitsisit apua, kerrothan heistä kouluttajille jo etukäteen nimettömästi lomakkeella https://bit.ly/tapausesimerkki viimeistään 13.10.2023. Kouluttajat tutustuvat tapauksiin valmistellessaan koulutuspäivää.

Koulutuspäivän palautelomake: https://bit.ly/palaute300124

 

AIKATAULU

Aikataulu on alustava ja määräytyy lopullisesti osallistujien määrän mukaan.

klo 9.30–10.00 Tulokahvi
klo 10–11.30 Kaikille yhteinen osuus: Päivi Jordan-Kilkki: Tunnistanko tuen tarpeen?
klo 11.30–12.30 Lounas
klo 12.30–12.45 Siirtymä
klo 12.45–14 Pajat (osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään)

 • Paja 1 (Ryhmä 1): Emmi Hurmeranta: Miten suhtaudun tukea tarvitsevaan oppilaaseen?
 • Paja 2 (Ryhmä 2): Annukka Kettunen: Oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin vastaaminen
 • Paja 3 (Ryhmä 3): Päivi Jordan-Kilkki: Oppilaan tukeminen ryhmäopetuksessa

klo 14–14.30 Kahvitauko
klo 14.30–14.45 Siirtymä
klo 14.45–16 Pajat

 • Paja 1 (Ryhmä 2): Emmi Hurmeranta: Miten suhtaudun tukea tarvitsevaan oppilaaseen?
 • Paja 2 (Ryhmä 1): Annukka Kettunen: Oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin vastaaminen
 • Paja 3 (Ryhmä 3): Päivi Jordan-Kilkki: Oppilaan tukeminen ryhmäopetuksessa

Ryhmä 3 (ryhmäopetus: musiikin varhaiskasvatus, musiikin hahmotus ja tanssi) jatkaa saman kouluttajan kanssa myös toisen pajan.