Musiikin hahmotus

Alla on kuvauksia hahmotusaineiden kurssien sisällöistä. Rytmimusiikin kurssien kuvaukset julkaistaan myöhemmin.

Musiikin hahmotus 1/5

Ensimmäisen vuoden hahmotusopinnoissa tutustutaan

 • yleisimpiin tahtiosoituksiin ja rytmeihin
 • nuottiavaimiin, nuotinlukuun ja helppoihin melodioihin
 • sävellajeihin (asteikot, kolmisoinnut ja etumerkinnät)
  intervalleihin
 • keskeiseen musiikkisanastoon
 • musiikin muotorakenteisiin
 • säveltämiseen ja improvisointiin.

Musiikin hahmotus 2/5

Toisen vuoden hahmotusopinnoissa syvennetään edellisiä asioita. Uusina asioina tutustutaan

 • intervalleihin tarkemmin
 • kolmisointuihin tarkemmin
 • laajennetaan sävellajien tuntemusta
 • melodian siirtäminen toiseen sävellajiin
 • laajennetaan nuotin- ja rytminluvun osaamista
 • opetellaan lisää melodioiden kirjoittamista.

Musiikin hahmotus 3/5

Kolmannen vuoden hahmotusopinnoissa syvennetään edelleen opittuja taitoja. Uusina asioina tutustutaan

 • kaikkiin duuri- ja mollisävellajeihin
 • kolmisointuihin duuri- ja molliasteikolla
 • dominanttiseptimisointuun
 • melodian- ja rytmin kirjoittaminen ja tuottaminen aiempaa haastavammissa tehtävissä.

Musiikin hahmotus 4/5

Neljännen vuoden hahmotusopinnoissa syvennetään edelleen opittuja taitoja. Uusina asioina tutustutaan

 • kaikkiin duuri- ja mollisävellajeihin
 • sävellajien perussointujen toimintaan aiempaa tarkemmin
 • keskeisimpiin nelisointuihin
 • melodian- ja rytmin kirjoittaminen ja tuottaminen aiempaa haastavammissa tehtävissä.

Musiikin hahmotus 5/5

Viidennen vuoden hahmotusopinnoissa tutustutaan musiikin eri tyylikausiin, säveltäjiin sekä soittimiin.

Opettajat

Elina Haapamäki

musiikin hahmotus
Kangasalan ja Tampereen toimipisteet

Olli Harala

musiikin hahmotus
Kangasalan ja Tampereen toimipisteet

Anni Hautala

musiikin hahmotus
Kangasalan ja Tampereen toimipisteet

Maarit Häärä

musiikin hahmotus
Tampereen ja Ylöjärven toimipisteet

Lauri Lehtonen

musiikin hahmotus
Ylöjärven toimipiste

Minna Leinonen

sävellys
Tampereen toimipiste

Tero Mäkinen

musiikin hahmotus (rytmimusiikki)
Tampereen toimipiste

Jarkko Välimaa

sähkökitara, musiikin hahmotus
Hämeenkyrön ja Ylöjärven toimipisteet