Opintojen sisältö

Oppilaat opiskelevat taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä. Laaja vastaa ”perinteistä”, pitkääkin musiikkiopistotaivalta ja yleinen lyhyempää. Molemmissa oppimäärissä annettava opetus on yhtä laadukasta ja tähtää siihen, että kaikki saavat mahdollisimman hyvät musisointitaidot.

Opiskelun aikana voi tarvittaessa hakea niin instrumentin kuin oppimääränkin vaihtoa.

Oppimäärien rakenteet ja laskennalliset laajuudet

Laaja, 1300 tuntia

Antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja ammattiopintoihin.

 • Perusopinnot 800 tuntia
  Alkuopinnot
  Perusopinnot 1
  Perusopinnot 2
  Perusopinnot 3
  Perusopinnot 4
  Perusopinnot 5
 • Syventävät opinnot 500 tuntia
  Suuntautumisvaihtoehdot:
  Instrumenttipainotteinen
  Yhteismusisointipainotteinen
  Monimuotoinen

Yleinen, 500 tuntia

Antaa valmiuksia musiikin harrastamiseen.

 • Yhteiset opinnot 300 tuntia
  Soitinopinnot 1
  Soitinopinnot 2
  Soitinopinnot 3
  Soitinopinnot 4
  Soitinopinnot 5
 • Teemaopinnot 200 tuntia
  Yhteisten opintojen rinnalla tai niiden jälkeen: vapaasti valittavat opinnot (musiikin hahmotus, yhteismusisointi)

Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän oppilailla opiskelu sisältää viikoittaiset pääaineen (soitin tai laulu) tunnin, yhdessä soittamisen (orkesterin tai muun ryhmäsoiton) ja 10 v. alkaen myös soittamista tukevan musiikin hahmotuksen tunnin sekä säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Opetussuunnitelma (laaja)

Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän oppilailla (myös Suzuki-opetus) opiskelu sisältää viikoittaisen pääaineen tunnin yksilö- tai ryhmäopetuksessa. Lisäksi oppilas voi valita soittoryhmän ja/tai musiikin hahmotuksen tunnin.

Opetussuunnitelma (yleinen)

Yhdessä soittaminen

Toisten kanssa yhdessä soittaminen tai laulaminen eli yhteismusisointi on olennainen osa opintoja jo alusta lähtien. PMO:lla on useita orkestereita, bändejä ja erilaisia pienryhmiä. Ryhmien tiedot näet täältä.

Musiikin hahmotus

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu aloitetaan 10-vuotiaana. Niiden tarkoituksena on tukea pääaineen opiskelua sekä kehittää oppilaan tietoja ja taitoja mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • musiikin luku- ja kirjoitustaito
 • musiikin hahmottaminen
 • musiikin historian ja tyylien tuntemus

Laajan oppimäärän perusopintojen kurssit on jaettu viidelle vuodelle. Kurssit ovat

 • musiikin hahmotus 1/5
 • musiikin hahmotus 2/5
 • musiikin hahmotus 3/5
 • musiikin hahmotus 4/5
 • musiikin hahmotus 5/5

Kurssien sisältökuvauksia näet täältä. Laajan oppimäärän syventävissä opinnoissa osaamista laajennetaan myös vapaavalintaisilla kursseilla.

Musiikin hahmotusaineet ovat ryhmäopetusta ja kutakin kurssia opiskellaan 1–2 lukuvuotta.