Hakuohjeet 2020

Oppilaspaikkavaihtoehdot

Päivitetty 8.5.2020

Oppilaat opiskelevat taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä. Laaja vastaa “perinteistä”, pitkääkin musiikkiopistotaivalta ja yleinen lyhyempää. Molemmissa oppimäärissä annettava opetus on yhtä laadukasta ja tähtää siihen, että kaikki saavat mahdollisimman hyvät musisointitaidot. Tarvittaessa oppilas voi hakea niin instrumentin kuin oppimääränkin vaihtoa.

Hakijoille, jotka eivät tule valituiksi laajaan oppimäärään, pyritään tarjoamaan paikka valmennusopetuksessa tai yleisen oppimäärän yksilö- tai ryhmäopetuksessa. Voit myös hakea vain yleiseen oppimäärään ilmoittamalla siitä hakulomakkeen kohdassa “Tiedotettavaa musiikkiopistolle”.

Oppilaspaikasta laskutetaan lukukausimaksut, jotka voi tarvittaessa maksaa erissä. Lisätietoa maksuista, maksujärjestelyistä ja -huojennuksista on täällä.

1. Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän oppilailla opiskelu sisältää viikoittain

  • soitto- tai laulutunnin
  • orkesterin tai muun ryhmäsoiton
  • 10 v. alkaen myös soittamista tukevan musiikin hahmotuksen tunnin
  • säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Lukukausimaksu on 335 € (670 € lukuvuodessa).

Musiikkiopisto saa laajan oppimäärän opetukseen valtion tukea. Lisäksi oppilaan kotikunta (Tampere, Kangasala, Ylöjärvi, Hämeenkyrö) tukee jokaista oppilaspaikkaa. Jos kotikunta on jokin muu, tulee oppilaan itse maksaa lukukausimaksujen lisäksi oppilaspaikkamaksu, joka on 1000 € / vuosi.

Yhteiskunnan tuki edellyttää, että laajan oppimäärän oppilaat opiskelevat tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti.

2. Yleinen oppimäärä (myös Suzuki-opetus)

Opiskelu sisältää viikoittain

  • soitto- tai laulutunnin
  • valinnaisena orkesterin tai muun ryhmäsoiton
  • valinnaisena 10 v. alkaen musiikin hahmotuksen tunnin
  • säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Lukukausimaksu 335–920 € määräytyy soittotunnin pituuden (15–60 min) mukaan, esimerkiksi 30 minuutilla lukukausimaksu on 555 €.

Yleisen oppimäärän opetus ei ole valtion ja kuntien tukemaa, joten oppilaan kotikunta ei vaikuta maksuun.

Yleisessä oppimäärässä voi opiskella yhtä tavoitteellisesti kuin laajassa, mutta se sopii myös niille, jolla on vähemmän aikaa käytettävissä tunneilla käymiseen ja harjoitteluun.

Yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

3. Valmennusopetus

Valmennusopetus toteutetaan useimmiten pienryhmässä, jossa kaksi oppilasta on yhdessä 30 min tai kolme oppilasta 45 min. Lukukausimaksu on 335 € (lukuvuodessa 670 €).

Valmennusoppilaat osallistuvat yhteismusisointiin jokaisena lukuvuonna. Puhaltimiin sekä bändi- ja lyömäsoittimiin valitut uudet oppilaat osallistuvat opiston alkeispuhallinorkestereihin tai bändeihin heti opintojen alusta lähtien. Muiden soitinten oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin opettajan ohjeiden mukaan.

Valmennusopetusta annetaan enintään 2 vuotta. Valmennusopetuksesta oppilaat voidaan siirtää varsinaisiksi oppilaiksi laajaan tai yleiseen oppimäärään opettajan lausunnon perusteella.