Oppilaspaikkavaihtoehdot

Päivitetty 12.5.2021

1. Laaja oppimäärä

Laajan oppimäärän oppilailla opiskelu sisältää viikoittain

  • soitto- tai laulutunnin
  • orkesterin tai muun ryhmäsoiton
  • 10 v. alkaen myös soittamista tukevan musiikin hahmotuksen tunnin
  • säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Lisätietoa opinnoista on sivulla www.pmo.fi/info/opintojen-sisalto.

Lukukausimaksu on 350 € (700 € lukuvuodessa). Lisätietoa maksuista ja maksujärjestelyistä on sivulla www.pmo.fi/info/maksut.

Musiikkiopisto saa laajan oppimäärän opetukseen valtion tukea. Lisäksi oppilaan kotikunta (Tampere, Kangasala, Ylöjärvi, Hämeenkyrö) tukee jokaista oppilaspaikkaa. Jos kotikunta on jokin muu, tulee oppilaan itse maksaa lukukausimaksujen lisäksi oppilaspaikkamaksu, joka on 1000 € / vuosi.

2. Yleinen oppimäärä

Opiskelu sisältää viikoittain

  • soitto- tai laulutunnin
  • valinnaisena orkesterin tai muun ryhmäsoiton
  • valinnaisena 10 v. alkaen musiikin hahmotuksen tunnin
  • säännöllisen itsenäisen kotiharjoittelun.

Lisätietoa opinnoista on sivulla www.pmo.fi/info/opintojen-sisalto.

Lukukausimaksu 350–930 € määräytyy soittotunnin pituuden (15–60 min) mukaan, esimerkiksi 30 minuutilla lukukausimaksu on 570 €. Kuorojen lukukausimaksu on 60 € (lukuvuodessa 120 €). Lisätietoa maksuista ja maksujärjestelyistä on sivulla www.pmo.fi/info/maksut.

Yleisen oppimäärän opetukseen musiikkiopisto ei saa valtion eikä kuntien tukea. Tämän vuoksi lukukausimaksut ovat korkeammat kuin laajassa oppimäärässä. Oppilaan kotikunta ei vaikuta maksuihin.

3. Valmennusopetus

Valmennusopetus tapahtuu pääsääntöisesti pariopetuksena tai pienryhmässä, joka kokoontuu viikoittain ryhmän koon mukaan 30–60 min. Mikäli ryhmää ei muodostu, oppilas saa henkilökohtaista opetusta vähintään 15 min/vko. Lukukausimaksu on 350 € (lukuvuodessa 700 €). Lisätietoa maksuista ja maksujärjestelyistä on sivulla www.pmo.fi/info/maksut.

Valmennusopetuksen jälkeen opinnot jatkuvat yleisessä tai laajassa oppimäärässä. Lisätietoa opinnoista on sivulla www.pmo.fi/info/opintojen-sisalto.