Poikkeustilatiedote ti 17.3.2020 klo 14.15

21.04.2020

Ti 17.3.2020 klo 14.15

Pirkanmaan musiikkiopiston lähiopetus keskeytetään 13.4. saakka ja opetustoiminta jatkuu etänä. Pyrimme toteuttamaan opetusta niin hyvin kuin se poikkeustilanteessa on mahdollista.

Valtioneuvosto suosittaa, että opetuksen järjestäjät ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvaten samalla mahdollisimman hyvin opetuksen järjestämisen. Oppilaitokset järjestävät opetuksen eri tavoin, mm. etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja hyödyntäen sekä tarvittaessa itsenäisenä opiskeluna.

PMO:lla soiton- ja laulunopettajat ottavat yhteyttä oppilaisiinsa etäopetustapojen sopimiseksi. Musiikin hahmotuksen opettajat tiedottavat opetusjärjestelyistä ryhmilleen. Yhteismusisoinnin järjestämistä ja muskariopetuksen toteutustapaa selvitetään vielä.

Musiikki on tunteiden tulkki ja arjen rutiinit vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Säännöllinen harjoittelu, uuden oppiminen ja musiikki itsessään voivat tuoda iloa ja rohkaisua erityisesti nyt. Kannustamme kaikkia näkemään vallitsevan tilanteen mahdollisuutena erilaisten opetus- ja oppimistapojen kokeilemiseen ja hyödyntämiseen. Kokemukset ensimmäisistä etätunneista ovat olleet jo hyvin innostavia!