Etäopetukseen siirtyminen 2.12.2020

30.11.2020

Etäopetukseen siirtyminen 2.12.2020

Alueellisen pandemiaohjausryhmän suosituksen mukaan taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi ajalla 2.-21.12.2020. Pirkanmaan musiikkiopiston opetus siirretään etäopetukseksi keskiviikosta 2.12. alkaen lukukauden loppuun 18.12.2020 saakka.

Osa opettajista siirtyy etäopetukseen jo maanantaina 30.11. tai tiistaina 1.12., jolloin opettaja ilmoittaa asiasta erikseen oppilailleen/ryhmälleen.

Huom! Pe 4.12. on opettajien koulutus- ja kokouspäivä, jonka takia ei opetusta järjestetä. Vastaavasti kevätlukukauden opetus alkaa pe 8.1.2021.

Yksilöopetus

Yksilöopetus siirretään keskiviikosta 2.12. lähtien etäopetukseen. Oma opettaja ottaa yhteyttä ennen ensimmäistä etätuntia.
Lähtökohtaisesti soitto-/laulutuntien ajankohdat pysyvät lukujärjestyksen mukaisina. Joissain tapauksissa on kuitenkin parempi, että tuntiaikaa siirretään, soittotunnin aika jaetaan kahdeksi lyhyemmäksi tunniksi tai osa opetuksesta tapahtuu videoiden välityksellä.

Musiikin hahmotus

Kaikki muharyhmät siirretään keskiviikosta 2.12. lähtien etäopetukseen. Opettaja tiedottaa etäopetuksen tavan ennen tuntia. Muhatuntien ajankohdat pysyvät lukujärjestyksen mukaisina.
Paavo Korpijaakon ryhmät siirtyvät etäopetukseen jo maanantaista 30.11. alkaen.

Yhteismusisointi

Kaikkeen orkesteri-, yhtye- ja kuoro-opetukseen tulee muutoksia viimeistään keskiviikosta 2.12. lähtien. Ryhmän opetus joko siirretään kevätkaudelle tai opetus jatkuu etätunteina, videointitehtävinä tai muulla tavalla. Ryhmän opettaja tiedottaa asiasta.

Konserttitoiminta 2.12.2020 alkaen

Konsertteja ei voida toteuttaa keskiviikosta 2.12.2020 alkaen. Opettajat tiedottavat esiintyjiä, siirretäänkö konsertti kevätlukukaudelle vai järjestetäänkö konsertti etävälinein tai soveltuvin osin videotallenteilla.

Tekniikka

Etätuntisovellukset

Yleisimmät etätuntiopetuksien alustat on listattu Etäopetus-sivulle. Sivulla on myös ohjeet ohjelmistojen käyttöön ja lataamiseen.

Äänenlaatu

Musiikin etäopetuksessa tärkeimmät tekniset asiat ovat verkkoyhteyden nopeus ja mikrofoni, jolla ääntä toistetaan opettajalta oppilaalle ja oppilaalta opettajalle.